Wij veilen graag uw waardevolle verzameling van munten, medailles en bankbiljetten...

veilinghamer klein.jpg

(for English please scroll down)

De Coinhouse Auctions is uw aanbevolen partner om uw kostbare verzameling van munten, medailles en bankbiljetten.. op een deskundige en vertrouwelijke manier te laten veilen !

Met onze 8 veilingen per jaar bereiken wij bij elke veiling ongeveer 5000 potentiele klanten wereldwijd en verkopen bij elke veiling tussen de 80% en 90% van alle aangeboden loten !

Om de vlotte verkoop van de waardevolle items van uw verzameling extra in de verf te zetten en om het beste verkoop resultaat te bekomen bieden wij tevens elke veiling aan op enkele internationale numismatische platformen waardoor we een uitgebreid bezoekersaantal genereren die met interesse onze veiling volgen.   

Onze jarenlange internationale faam en deskundigheid garanderen een gratis en realistische expertise, een hoog rendement en vooral een persoonlijke service in de behandeling van uw inzending.

Wil u uw collectie tegen voordelige voorwaarden en op een discrete manier door ons professionele team laten veilen neem dan contact met ons op.

Peter Eyckmans 2.jpg

Peter Eyckmans is onze professionele numismatische deskundige, hij heeft 43 jaar ervaring op dit gebied en is ook de auteur van de bekende officiële catalogus voor Belgische munten en bankbiljetten (Morin / Eyckmans catalogus).

Wellicht hebben we elkaar al eens ontmoet op een van de vele internationale muntbeurzen of bij een aangenaam bezoek aan mijn fysieke winkel in Antwerpen jaren geleden ! Graag ontmoet ik u opnieuw in ons veiling kantoor te Sinaai.

Contacteer ons op info@thecoinhouse-auctions.eu of op tel. ++32 (0) 468 32 76 35 of ++32 (0) 474 92 96 06

ONZE VOORDELIGE VOORWAARDEN : 5% Commissie op gouden munten en 10% Commissie op alle andere munten, medailles en bankbiljetten wanneer verkocht, GEEN kosten indien onverkocht. 

Om een goed beeld te vormen over hoe we uw verzameling deskundig veilen, om de uitzonderlijke kwaliteit van onze foto's te bekijken en om de gedetailleerde beschrijving van elk lot te zien, raden we u aan om even een kijkje te nemen in één van onze vorige veilingen. 

Dat doet u door op deze link te klikken : https://www.thecoinhouse-auctions.eu/ en daarna op onze homepage bovenaan te klikken op ' Auctions '. Hier ziet u in detail al onze vorige veilingen !

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The Coinhouse-auctions is your recommended partner to auction your precious collection of coins, medals and banknotes on an expert and confidential manner ! 

With our 8 auctions a year we reach about 5000 potential customers worldwide at each auction and sell between 80% and 90% of all lots offered at each auction !

In order to emphasize the smooth sale of the valuable items in your collection and to obtain the best sales result, we also offer each auction on a number of international numismatic platforms, generating an extensive number of visitors who follow our auction with interest.

Our many years of international fame and expertise guarantee a free and realistic expertise, a high yield and above all a personal service in the handling of your submission. 

Do you want to auction your collection at advantageous conditions and on a discrete way by our professional team please get in touch. 

Peter Eyckmans 2.jpg

Peter Eyckmans is our professional numismatic expert, he has 43 years of experience in the field and is also the author of the well known official catalogue for Belgian coins and banknotes (Morin / Eyckmans catalogue). 

We may have already met at one of the many international coin fairs or during a pleasant visit to my physical store in Antwerp years ago ! I would like to meet you again in our auction office at Sinaai.

Contact us on info@thecoinhouse-auctions.eu or on tel. ++32 (0) 468 32 76 35 or ++32 (0) 474 92 96 06

OUR ADVANTAGEOUS CONDITIONS : 5% Commission on gold coins and 10% Commission on all other coins, medals and banknotes when sold, NO charges when unsold.

To get a good idea of ​​how we expertly auction your collection, to view the exceptional quality of our photos and to see the detailed description of each lot, we recommend that you take a look at one of our previous auctions. You do this by clicking on this link : https://www.thecoinhouse-auctions.eu/ and then clicking on 'Auctions' at the top of our homepage. Here you can see in detail all our previous auctions !